Our Bank details

A) Sacombank

Company Name: TAN TOAN PHAT Co., Ltd.

Beneficiary Name: TAN TOAN PHAT Co., Ltd.

Address: Đường DX10, Khu 6, Ấp Hóa Nhựt, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Account Number: 050003619491

Swift Code: SGTTVNVX

Chips UIP: 364442

Bank name: Sai Gon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank - Binh Duong Branch

Bank address: 431 Binh Duong Boulevard, Phu Cuong Ward, Thu Dau Mot Town, Binh Duong Province, Vietnam.

 

B) Incombank

Company Name: TAN TOAN PHAT Co., Ltd.

Beneficiary Name: TAN TOAN PHAT Co., Ltd.

Address: Đường DX10, Khu 6, Ấp Hóa Nhựt, Xã Tân Vĩnh Hiệp, Thị Xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Account number: 10202-000007024-4

Swift Code: ICBVVNVX640

Bank Name: Industrial and commercial bank of Vietnam _ Binh Duong branch

Bank address: 330 Binh Duong boulevard, Hiep Thanh ward, Thu Dau Mot town, Binh Duong province, Viet Nam.

 

Copy right © 2014 TAN TOAN PHAT Pottery Co., Ltd. Designed by Vipcom

Visits: 574532